Rozpoczęcie pracy w marketingu rolnym

Marketing rolny jest formą marketingu, która skupia się na sprzedaży produktów konsumentom. Ta baza konsumentów składa się z prawie wszystkich na świecie, ale kampanie często celują w konkretny segment. Różne regiony i kultury mają różne preferencje, jeśli chodzi o zakup różnych rodzajów żywności. Aby uzyskać jak najwięcej z kampanii marketingowej, ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje konsumentów i różne rynki, w których żyją.

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z magazynkonopny.pl

Marketing rolny

Marketing rolny jest wielopłaszczyznową dziedziną, która skupia się na przemieszczaniu produktów rolnych z gospodarstwa do konsumenta. Obejmuje planowanie, organizowanie, kierowanie i obsługę produktów rolnych w celu zaspokojenia potrzeb producentów, pośredników i konsumentów. Ta ścieżka kariery wymaga rozległego szkolenia i doświadczenia we wszystkich obszarach marketingu rolnego. Istnieje kilka sposobów, aby rozpocząć pracę w marketingu rolnym.

Marketing rolniczy skupia się na tworzeniu opłacalnego produktu, identyfikacji prawdopodobnych konsumentów i organizowaniu środków do jego dostarczenia. Wiąże się to również z dokładnym rozważeniem lokalizacji i uprawy roślin, a także określeniem ceny za te produkty. Na procesy te wpływają zmiany w klimacie politycznym oraz zmiany w preferencjach i zwyczajach konsumentów.

Marketing rolniczy ma coraz większe znaczenie w erze cyfrowej. W Stanach Zjednoczonych 90% dorosłej populacji korzysta z Internetu, co sprawia, że optymalizacja obecności w sieci jest istotną częścią planu marketingowego. Dzięki sprzedaży online rolnicy mogą poszerzyć rynki zbytu, zdobyć szerszą bazę klientów i zebrać cenne dane. Jest to również dobry sposób na dotarcie do klientów i zwiększenie przychodów.

Ustawa o marketingu rolnym z 1929 roku wprowadziła kilka programów federalnych w celu stabilizacji cen rolnych i zapobiegania wahaniom cen zbiorów. Ustawa zapewniała również pomoc finansową dla organizacji rolniczych. W Kalifornii ustawa o marketingu rolnym ustanowiła również subsydia wspierające ceny i wprowadziła kilka programów organizacji rolniczych. Ustawa ta była pierwszym krokiem w kierunku nowoczesnego systemu marketingu rolnego.

Agricultural Marketing Service (AMS) jest oddziałem USDA, który nadzoruje umowy marketingowe, zamawia programy badawcze i promocyjne oraz kupuje towary dla federalnych programów żywnościowych. USDA finansuje również prace związane z marketingiem rolnym prowadzone przez kilka uniwersytetów. W Wielkiej Brytanii rząd pomógł w marketingu kilku towarów rolnych przed i po II wojnie światowej. Utworzył Milk Marketing Board i Egg Marketing Board, które rozwiązano w latach 70. Wielka Brytania ustanowiła również rady marketingowe w kilku innych krajach.

Marketing rolniczy obejmuje również przechowywanie zebranych plonów. Jest to szczególnie ważne w przypadku towarów, które są związane z kontraktami futures. Podczas zbiorów produkty te są transportowane do magazynów, gdzie mogą być przechowywane do czasu, gdy posiadacz kontraktu terminowego zorganizuje sprzedaż i uzyska zwrot ze swojej inwestycji. Marketing rolny pomaga rolnikom, inwestorom i hodowcom łączyć się ze sobą i finalizować transakcje.

System marketingu rolnego

Dobrze działający system marketingu pomaga rolnikom planować i koordynować produkcję w celu uzyskania maksymalnego zysku. Wprowadza produkty na szerszy rynek i zapewnia stały popyt, co skutkuje wyższymi dochodami dla producenta. Efektywny system marketingowy pomaga również w rozbudowie przemysłów agrobiznesu i stymuluje ogólny proces rozwoju gospodarki.

Efektywny system marketingu rolnego optymalizuje wykorzystanie zasobów, maksymalizuje nadwyżkę rynkową i ogranicza straty wynikające z nieefektywnego przetwarzania, przechowywania i transportu. Ponadto dobrze zaprojektowany system marketingu rolnego ułatwia stosowanie bardziej nowoczesnych środków produkcji i podtrzymuje wyższe tempo wzrostu. Dlatego badanie systemu marketingu rolnego jest konieczne.

System marketingu rolnego może być ulepszony poprzez aktywne regulacje i środki polityczne. Jednak pełny potencjał systemu nie może być zrealizowany bez poprawy infrastruktury. Rząd powinien usunąć istniejące bariery w handlu i promować dodawanie wartości i przetwarzanie. Powinien również promować stosowanie zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw (PSC) w celu poprawy efektywności kosztowej.

Rolnicy w Kotlinie Centralnej są w większości połączeni z rynkiem poprzez podstawowy kolektor, hurtownię miejską i rynki terminalowe. W stanie Shan rynki rolników odgrywają ważną rolę w gromadzeniu produktów rolnych. W tym regionie obserwuje się dość wydajny przepływ nadwyżek produkcyjnych. Producenci, handlowcy i transportowcy są pracowici i skutecznie konkurują ze sobą. Konkurencyjność wśród podmiotów pomaga im utrzymać marże.

Pojawienie się nowych technologii zwiększyło rynkowe nadwyżki produktów rolnych. Tym samym zakres marketingu rolnego musi być poszerzony o marketing zarówno środków produkcji, jak i produktów. Książka w sposób praktyczny i teoretyczny bada system marketingu rolniczego i pokazuje, jak można go modyfikować w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb.

Systemy marketingu rolniczego są coraz bardziej powiązane i współzależne. Prowadzą one od zaopatrzenia gospodarstwa w środki produkcji do uprawy, montażu, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji.

Spółdzielnia marketingu rolnego

Spółdzielnia marketingu rolnego jest organizacją, która zapewnia członkom jeden rynek zbytu. Jest to opłacalny sposób dla małych rolników na sprzedaż swoich produktów dużym firmom spożywczym. Jako członek, możesz sprzedawać swoje produkty do spółdzielni i uzyskać zysk, który będzie jednolity dla wszystkich członków. Spółdzielnia może wziąć procent zysków z każdej sprzedaży, lub zachowuje. Spółdzielnia wykorzystuje te fundusze do finansowania organizacji i wypłacania członkom zysków. Zyski są zazwyczaj wypłacane przez kilka lat.

Spółdzielnie marketingu rolnego pomagają poprawić status społeczno-ekonomiczny swoich członków. Zapewniają one rolnikom dostęp do środków produkcji, ułatwiają dostęp do rynków i pomagają utrzymać produkcję ich towarów. Jednym z przykładów jest biznes kawowy w Radzie Dystryktu Moshi. Umożliwia ona rolnikom uprawiającym kawę uzyskiwanie dochodów poprzez sprzedaż swojej kawy.

Rolnicy często nie sprzedają bezpośrednio do spółdzielni, ale przeznaczają pewien procent swojej produkcji na rzecz organizacji. Wielu rolników woli sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom niż za pośrednictwem spółdzielni. Korzyścią dla nich jest lepsza cena. W gospodarce rynkowej rolnicy mają dużą władzę, a to oznacza, że mogą uzyskać lepszą cenę.

Struktury spółdzielni oparte są na liczbie członków i terytorium, które obejmują. Mniejsze spółdzielnie rolnicze mogą mieć kilkuset członków, podczas gdy duże regionalne spółdzielnie rolnicze mogą mieć tysiące członków. Lokalna spółdzielnia rolnicza może reprezentować hodowców w jednym hrabstwie, podczas gdy spółdzielnia regionalna może reprezentować hodowców w kilku stanach. Niektóre spółdzielnie regionalne mogą nawet działać na skalę międzynarodową.

Rolnicza spółdzielnia marketingowa ma wiele zalet. Spółdzielnie mogą zaoferować członkom dostęp do najnowszych środków produkcji i usług, których potrzebują, a to może poprawić ich dochody. Kluczem jest znalezienie rozwiązania, które będzie najlepsze dla Twojej firmy. AMCOS jest potężnym narzędziem łączącym drobnych rolników z zasobami, których potrzebują.

Spółdzielnia marketingu rolnego pomaga rolnikom zaoszczędzić pieniądze, pozwalając im współpracować, a nie konkurować z dużymi firmami. Rolnicy korzystają z niższych kosztów, ponieważ nie muszą płacić wysokich prowizji pośrednikom. Ponadto, spółdzielnie mogą być bardziej produktywne i wydajne niż rolnicy indywidualni.

Rolnicze zamówienie marketingowe

Rolnicze zamówienie marketingowe to dokument, który reguluje sprzedaż określonego towaru. Dokument ten pomaga producentom i handlowcom rozwiązywać problemy marketingowe poprzez standaryzację opakowań i regulację przepływu produktu na rynek. Dokument ten upoważnia również do prowadzenia badań marketingowych i działań reklamowych. Zamówienie jest jednak ważne tylko dla tych stron, które je podpiszą.

W Wisconsin zamówienia marketingowe są tworzone przez DATCP. Zarząd zamówień marketingowych zbiera oceny od producentów w celu finansowania działań takich jak edukacja konsumentów, badania i promocja produktów rolnych. Zarządzenie określa również sposób wykorzystania tych ocen. Rolnicze zamówienia marketingowe mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do poprawy technik uprawy i rozszerzenia kanałów dystrybucji.

Podobne tematy