Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników – jak je zdobyć?

Rolnicy mogą korzystać z wielu programów, w zależności od tego, gdzie i jak będą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Niektóre formy pomocy (np. ulgę termomodernizacyjną) można łączyć, pozostałe drogi mogą być zamknięte po otrzymaniu środków z innej puli. Obecnie programy Energia dla wsi oraz Agroenergia są głównymi sposobami na pozyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne dla rolników. Jak je zdobyć? Niektóre wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, przez GWD – narzędzie NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Agroenergia i Energia dla wsi. Najważniejsze założenia programów

Program Agroenergia przewiduje rozdzielenie 200 mln zł w latach 2021-27 (80 mln dotacji i 120 mln pożyczek). Obecny nabór jest podzielony na dwie części – pierwsza na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, druga na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Moc instalacji fotowoltaicznej musi mieścić się w przedziale 10-50 kW. Maksymalne dopuszczalne kwoty i części wydatków objęte dofinansowaniem to:

  • 20% kosztów kwalifikowanych lub 15 tys. zł dla elektrowni do 30 kW;
  • 13% kosztów lub do 25 tys. zł dla instalacji o mocy powyżej 30 kW.

Nie wszystkim wystarczy taka fotowoltaika dla hodowców czy farmerów – niektórzy mają znacznie większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w swojej działalności rolniczej. W takim przypadku należy zapoznać się z programem Energia dla wsi. Z puli 1 mld zł będą finansowane elektrownie o mocy powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW – w pierwszym naborze przewidziano 100 mln zł na dotacje (48,5 mln) i pożyczki (51,5 mln).  W ramach Energii dla Wsi dla instalacji fotowoltaicznej gospodarstwo rolne może otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach 

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników – jak je zdobyć?

Wiesz już, jaka jest pula na dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiednio wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. To musi być nowa inwestycja – nie dopuszcza się ani modernizacji, ani rozbudowy. W przypadku programu Agroenergia jednym z kryteriów jest łączna powierzchnia posiadanych lub dzierżawionych użytków rolnych – między 1 a 300 ha. Nie można rozpocząć inwestycji (np. podpisać umowy z dostawcą paneli, wykonawcą montażu i podłączenia) przed zakwalifikowaniem do dofinansowania.

Generator Wniosków o Dofinansowanie jest dostępny pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl – jak dotąd usługa nie doczekała się ani wersji mobilnej, ani w pełni responsywnej strony internetowej. NFOŚiGW zaznacza, że na informacje, rubryki do wypełnienia i pozostałe elementy na smartfonach mogą być nieczytelne. Zaleca się korzystanie z komputera i ekranu o orientacji poziomej, o rozdzielczości przynajmniej 1024 x 768 pikseli.

Terminy, sposób składania wniosków o wsparcie finansowe

Nabór wniosków do pierwszej, „fotowoltaicznej” części programu Agroenergia trwa do 30 września 2025 roku lub wyczerpania środków – poszczególne WFOŚiGW mają różne terminy i pule pieniędzy do wykorzystania. W tym przypadku akceptowane są nie tylko wnioski elektroniczne, ale też podania złożone w formie papierowej. Terminem wpłynięcia aplikacji będzie data rejestracji podania przez kancelarię instytucji, a nie stempel pocztowy!Wnioski o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników z program Energia dla Wsi można składać tylko elektronicznie, przez GWD ma skrzynkę podawczą NFOŚiGW – obecny nabór kończy się 15 grudnia 2023 r. lub po wyczerpaniu środków. W artykule pt. „Fotowoltaika dla rolników dofinansowania” znajdziesz więcej informacji o pozostałych formach wspierania OZE na obszarach wiejskich.Podobne tematy