Inwestowanie w rolnictwo

Niezależnie od tego, czy mówimy o zwierzętach gospodarskich, rolnictwie na własne potrzeby, czy intensywnym rolnictwie, istnieje kilka różnych rodzajów możliwości inwestycyjnych dostępnych dla osób zainteresowanych produkcją rolną. Poniższy artykuł zawiera kilka wskazówek, które należy rozważyć przy inwestowaniu w rolnictwo. Niezależnie od zainteresowań i poziomu doświadczenia, rolnictwo jest doskonałym sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy podczas robienia czegoś, co sprawia Ci przyjemność. Ale zanim zainwestujesz w hodowlę zwierząt, rozważ te trzy główne rodzaje inwestycji. Są one najbardziej popularne:

Inwestowanie w rolnictwo

Inwestowanie w rolnictwo ma wiele zalet. Rolnictwo jest podstawą ludzkiej cywilizacji od tysięcy lat. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie zapotrzebowanie na żywność. Rolnicze spółki inwestycyjne zapewniają cenną dywersyfikację portfela. Inwestycje te są zwykle mniej zmienne niż tradycyjne akcje wzrostowe i zapewniają znaczny wzrost w okresach stagnacji gospodarczej lub ujemnego wzrostu. Ponadto, produkty rolne nie są tak podatne na zmiany rynkowe jak inne sektory gospodarki.

Aby się zaangażować, inwestorzy mogą kupować akcje spółek, które dostarczają towary i usługi dla branży rolniczej. Do największej branży rolniczej należą dostawcy nawozów i nasion, producenci sprzętu rolniczego oraz producenci i dystrybutorzy żywności. Niektóre z tych spółek nie mają 100% przychodów związanych z rolnictwem, ale mają silne powiązania finansowe z tą branżą. Publicznie notowane spółki rolnicze obejmują Nutrien Limited, The Mosaic Co. i Scotts Miracle-Gro Company.

Inwestowanie w rolnictwo na własne potrzeby

Drobni rolnicy stanowią podstawę gospodarek wiejskich i są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Mają oni ograniczone zasoby i pracują na małych działkach, często mniejszych niż pięć akrów. Zazwyczaj produkują tylko tyle żywności, by wystarczyło dla ich rodzin i rzadko uzyskują jakiekolwiek dochody pieniężne. I chociaż ich źródła utrzymania mogą być bezpieczne, często nie stać ich na zakup samochodu, telewizora czy komputera. Jeśli więc szukasz sposobu na wsparcie drobnych rolników, inwestowanie w ich firmy może być świetnym sposobem na zainwestowanie w ich przyszłość.

Wielu rolników produkujących na własne potrzeby działa w krajach rozwijających się i jest stosunkowo mało zaawansowanych technologicznie. Oznacza to, że używają nieulepszonych odmian upraw, mają niskie plony i ograniczone zastosowanie agrochemikaliów. Ponieważ muszą sprzedawać swoje plony, często zależą od posiadaczy akcji, aby pozyskać kapitał. Używają również prymitywnych lub tradycyjnych narzędzi i nie wytwarzają nadwyżek plonów, które mogliby sprzedać. Rolnicy produkujący na własne potrzeby korzystają z upraw, które dostarczają im białka i energii dla ich rodzin.

Inwestowanie w intensywne rolnictwo

W świecie, w którym rośnie zapotrzebowanie na żywność, nie jest zaskoczeniem, że wiele osób rozważa karierę w intensywnym rolnictwie. Poprzez wdrożenie zrównoważonych praktyk rolniczych, rolnicy mogą zwiększyć plony i kontrolować wykorzystanie gruntów. Inwestowanie w intensywne rolnictwo ma kilka korzyści, w tym zmniejszone koszty ziemi i pracy. Dodatkowo, pomaga rolnikom monitorować ziemię i zwierzęta gospodarskie przed dzikimi zwierzętami. Co więcej, pomogło to rozwiązać problem głodu na świecie poprzez obniżenie kosztów niektórych produktów rolnych.

W przeszłości rolnicy polegali na dotacjach unijnych, aby sfinansować swoje inwestycje w wysokiej jakości rolnictwo. Jednak wysokie koszty prowadzenia działalności rolniczej poważnie ograniczyły ich dochód netto ze sprzedaży plonów. Obecnie intensywne rolnictwo zostało skrytykowane przez naukowców jako zabijające naturę. W rzeczywistości naukowcy powiązali chemiczne pestycydy z gwałtownym spadkiem liczby zapylaczy. Według ONZ, ponad połowa ziem uprawnych na świecie jest zdegradowana.

Inwestowanie w hodowlę zwierząt

Przemysł hodowlany jest lukratywnym wyborem inwestycyjnym. Dostarcza mięso, jaja, skóry i wełnę konsumentom krajowym i międzynarodowym. Zwierzęta gospodarskie odgrywają również ważną rolę w zrównoważonym rolnictwie. Pomagają one w recyklingu składników odżywczych z powrotem do gleby. Co więcej, ich produkty mogą poprawić jakość gleby i zmniejszyć jej erozję. Niezależnie od tego, czy myślisz o hodowli krów mlecznych czy wołowych, inwestycja w hodowlę zwierząt gospodarskich może być doskonałym sposobem na zwiększenie dochodów.

Na początek musisz znaleźć odpowiednie źródło finansowania. Chociaż istnieje kilku pożyczkodawców, powinieneś iść z jelitami. Wybierz pożyczkodawcę, który jest przejrzysty i jasno wyjaśnia swoje warunki przed podpisaniem umowy. W przeciwnym razie skończysz sfrustrowany, gdy nadejdzie okres spłaty. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepszego finansistę zwierząt gospodarskich:

Inwestowanie w agrobiznes

Inwestowanie w rolnictwo ma wiele zalet i jest doskonałym sposobem na zwiększenie portfela przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Spółki rolnicze mają tendencję do zapewniania wysokich zysków, z potencjalnymi zwrotami w wysokości od ośmiu do dziesięciu procent. Jeśli wolisz inwestować w modelu private equity, Twój potencjał zwrotu może być nawet wyższy. Wynika to głównie z faktu, że zwrot generowany jest poprzez sprzedaż produktów rolnych i wzrost wartości kapitałowej gruntów. Dodatkowo, sektor ten ma silne perspektywy wzrostu, ze względu na demografię i długoterminowe trendy.

Pierwszym krokiem w inwestowaniu w rolnictwo jest poznanie różnych sposobów, w jakie akcje i towary rolne mogą zwiększać swoją wartość. Niektóre fundusze koncentrują się na branży, podczas gdy inne skupiają się na konkretnych spółkach. Na przykład, iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN inwestuje w kontrakty terminowe na kukurydzę, pszenicę, soję, cukier, kawę i bawełnę. Innym dobrym wyborem dla inwestorów jest Rogers International Commodity Agriculture ETF, który inwestuje w koszyk dwudziestu towarów rolnych.

Podobne tematy