Co to jest nauka rolnicza?

Naukowcy rolnicy zajmują się wieloma dziedzinami rolnictwa, od gleb i roślin po hodowlę zwierząt i szkodniki. Niektórzy z tych specjalistów pracują w badaniach rolniczych, podczas gdy inni opracowują nowe techniki i produkty dla przemysłu spożywczego. Niezależnie od dziedziny, którą się zajmują, pełnią ważną rolę w łańcuchu żywnościowym. Dowiedz się więcej o naukach rolniczych i dostępnych dla nich zawodach w tym artykule.

Naukowcy rolni badają rośliny

Naukowcy zajmujący się roślinami są odpowiedzialni za opracowywanie nowych odmian roślin uprawnych, a także badanie sposobów poprawy jakości upraw. Opracowują również sposoby zwalczania chorób i szkodników oraz zwiększania plonów upraw polowych. Niektórzy naukowcy pracują również w ogrodnictwie, opracowując nowe sposoby uprawy kwiatów i roślin uprawnych oraz opracowując technologie zwalczania szkodników. Jest to kariera, która oferuje wiele możliwości. Istnieje wiele różnych miejsc pracy w tej dziedzinie, a wielu naukowców szuka sposobów na poprawę zaopatrzenia świata w żywność.

Naukowcy rolnicy badają rośliny poprzez kilka gałęzi nauki, w tym botanikę, genetykę, biologię i ekologię. Botanika na przykład skupia się na życiu roślin, podczas gdy biotechnologia rolnicza bada genetykę roślin i zwierząt. Genetyka może pomóc naukowcom z dziedziny rolnictwa w ulepszaniu upraw i zwierząt poprzez modyfikacje genetyczne. Kursy z genetyki i biotechnologii mogą być szczególnie interesujące dla studentów. Entomologia, z drugiej strony, skupia się na owadach. Wiele z tych stworzeń jest szkodnikami, więc kariera w tej dziedzinie wymaga dokładnej wiedzy na temat ich zachowania.

Inne obszary nauk rolniczych obejmują glebę, agroklimatologię, naukę o zwierzętach i socjologię wsi. Naukowcy rolni badają rośliny pod kątem żywności, paliwa i włókna. Ich praca skupia się również na ogrodnictwie subtropikalnym i roślinach trawiastych. Niektóre z najważniejszych upraw w Kalifornii obejmują fescues, hybrydy Festuca-Lolium i trawę kikuyu.

Naukowcy rolni badają uprawy i zwierzęta pod kątem produkcji mięsa i jakości żywności. Mogą również pracować nad planami rozwoju biznesu i projektami poprawy rządu. Naukowcy rolni muszą być na bieżąco z nowymi technologiami i metodami, aby zachować znaczenie. Genetyka, modelowanie komputerowe i automatyzacja mogą zaoszczędzić naukowcom rolnym czasu i wysiłku.

Badają gleby

Nauki rolnicze badają gleby w celu poprawy wydajności roślin, ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych. Dziedzina ta obejmuje badanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Ponadto zajmuje się zarządzaniem glebami do celów rolniczych i pozarolniczych. Osoby badające gleby mogą pracować w przemyśle, firmach konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska i agencjach rządowych. Mogą również pracować nad projektami środowiskowymi oraz planować i projektować nowe praktyki rolnicze. W zależności od koncentracji, gleboznawcy mogą skupić się na produkcji roślinnej i wzroście roślin, terenach podmokłych i ocenach ekologicznych lub miejscach archeologicznych.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed naukowcami z dziedziny rolnictwa jest zachowanie produktywności gleby. Pracują oni nad zapobieganiem erozji i oszczędzaniem wody poprzez stosowanie technik takich jak orka konturowa. Badają również ruch składników odżywczych w glebie i sposób, w jaki korzenie roślin je wykorzystują. Badają również skład gleby w odniesieniu do jej żyzności i innych cech.

W ten sposób gleboznawcy mogą przyczynić się do rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów przy zachowaniu naukowej perspektywy. Naukowcy ci mogą również pomóc w identyfikacji luk w wiedzy i potrzeb badawczych. Wykorzystując te informacje, mogą lepiej komunikować się z interesariuszami na temat wyników swoich badań. Dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu z interesariuszami jest zaangażowanie ich na wczesnym etapie procesu badawczego. W trakcie tego procesu powinni być w stanie omówić swoje ustalenia z interesariuszami, aby określić najlepsze sposoby ich zastosowania.

Oprócz nauczania studentów, jak zarządzać glebami i uprawami, Wydział Nauk o Uprawach i Glebie ułatwia również rozwój zawodowy studentów. Studenci, którzy wybierają kierunek studiów w zakresie nauk o glebie i uprawach, często odbywają staż zawodowy jako sposób na wypełnienie luki między klasą a światem rzeczywistym. Ponadto, udany student ma wiele opcji pracy.

Studiują hodowlę zwierząt

Istnieje wiele opcji kariery dla studentów, którzy studiują nauki rolnicze. Na przykład, studenci mogą pracować dla stowarzyszeń rasowych, grup towarowych zwierząt gospodarskich, agencji rządowych i usług sztucznego zapłodnienia. Mogą również pracować dla publikacji o zwierzętach gospodarskich, które często potrzebują ludzi z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Studenci nauk rolniczych mogą również wybrać, aby stać się przedstawicielami rolnymi, co może być niezwykle satysfakcjonujące. Przedstawiciele rolni mogą zarobić od 25 000 do 80 000 dolarów rocznie, a większość miejsc pracy oferuje doskonałe korzyści.

Dzisiejsze społeczeństwo wymaga od rolnictwa więcej niż kiedykolwiek. Wzrost liczby ludności i zmiany w nawykach żywieniowych wywierają coraz większą presję na rolników i hodowców. W międzyczasie rolnictwo jest zmuszane do znalezienia bardziej wydajnych sposobów produkowania większej ilości żywności przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości ziemi. Jest to złożony problem, który wymaga nowych rozwiązań. Studenci nauk rolniczych poznają wyzwania stojące przed tą branżą oraz rozwiązania, które pozwolą im sprostać.

Przyszłość hodowli zwierząt zależy od różnych czynników, w tym od rosnącego zapotrzebowania na mięso i mleko. Rosnąca świadomość dotycząca zdrowia zwierząt oraz zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego przyczyniły się do wzrostu hodowli zwierząt. Ponadto wiele badań sugeruje, że hodowla zwierząt może być bardziej zrównoważona, jeśli zapewni się finansowanie i wsparcie polityczne.

Nauki rolnicze to gałąź nauki, która bada biologię zwierząt znajdujących się pod kontrolą człowieka, takich jak drób i konie. Dyscyplina ta historycznie koncentrowała się na gatunkach zwierząt gospodarskich, ale obecnie obejmuje gatunki egzotyczne i zwierzęta towarzyszące. Wiele szkół i uniwersytetów oferuje stopnie naukowe w dziedzinie nauk o zwierzętach. Wiele z tych szkół posiada również gospodarstwa rolne na terenie kampusu.

Absolwenci z dyplomem z nauk o zwierzętach mogą wejść na różne stanowiska w branży. Niektóre z tych karier obejmują doradztwo, usługi zarządzania, hodowlę zwierząt i przetwarzanie żywności. Inni mogą znaleźć się w nauczaniu, pisaniu i komunikacji.

Badają szkodniki

Szkodniki to stworzenia, które porażają uprawy i mogą wyrządzić szkody ludziom, strukturom i zwierzętom. Niektóre z tych stworzeń to owady, a inne to choroby. Szkodniki mogą być kontrolowane za pomocą naturalnej kontroli biologicznej, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i innych metod. Naukowcy rolnicy muszą stosować odpowiednie techniki kontroli szkodników, aby zapewnić zdrowie roślin i zwierząt.

Metody kontroli szkodników obejmują środki chemiczne i praktyki kulturowe. Mogą one obejmować rotację upraw, zmianę rozstawu rzędów i intercropping. Metody mechaniczne obejmują również ręczne pielenie i stosowanie dobrze ukierunkowanego ciepła na uprawy. Środki chemiczne mogą być również stosowane do zwalczania chwastów. Metody zwalczania szkodników zależą od ich rodzaju. Na przykład, pożyteczne owady mogą być wprowadzone do kontroli gatunków inwazyjnych.

Wiele szkodników powodujących szkody w uprawach ma krótkie cykle życiowe i może być kontrolowanych przez naturalnych wrogów. Niektóre z tych szkodników znane są jako „szkodniki upraw”, np. indyjska ćma mączna, która niszczy przechowywane ziarna. Innym powszechnym szkodnikiem jest ćma odzieżowa, która zjada wełnę.

Modele szkodników i chorób mogą pomóc w analizie wpływu zmian klimatu na plony upraw. Jednak modele te były głównie wykorzystywane do planowania aplikacji pestycydów i zwiadu, ale ważne jest, aby poszerzyć ich zakres i poprawić ich możliwości. Do najważniejszych pytań, na które należy odpowiedzieć w zakresie tych modeli, należy to, jak zmiany klimatu wpływają na istniejące patosystemy oraz czy nowe gatunki szkodników mogą zmienić sposób, w jaki szkodniki i choroby wpływają na systemy rolnicze.

Badają żywność

Nauki rolnicze to szeroka dziedzina, która skupia się na produkcji i przetwarzaniu żywności. Naukowcy rolnicy analizują wartość odżywczą żywności, odkrywają nowe źródła żywności i opracowują bezpieczne metody przetwarzania i konserwacji żywności. Naukowcy zajmujący się rolnictwem badają również rolę gleby i jej wpływ na wydajność upraw. Naukowcy zajmujący się roślinami badają wpływ różnych zabiegów na roślinach i glebie na plony. Naukowcy ci opracowują również sposoby poprawy produkcji i wydajności upraw.

Aby zostać naukowcem ds. rolnictwa lub żywności, studenci muszą zdobyć tytuł licencjata w pokrewnej dziedzinie. Wielu z nich kontynuuje naukę na studiach magisterskich lub doktoranckich. Badania licencjackie i doświadczenie laboratoryjne są ważne dla rozwoju kariery. Im wyższy stopień, tym większa wiedza o danej dziedzinie.

Kariera w naukach rolniczych może prowadzić do różnych stanowisk. Jako naukowiec pracujący nad badaniami będziesz pracować niezależnie, tworząc hipotezy i opracowując eksperymenty w celu ich przetestowania. Naukowcy rolnicy mogą również kierować zespołami studentów i techników. Niektórzy mogą być nawet zobowiązani do podróżowania między różnymi miejscami pracy. Niektórzy naukowcy z dziedziny rolnictwa pracują dla prywatnych firm.

Jako naukowiec w dziedzinie rolnictwa będziesz miał okazję pomóc w tworzeniu zdrowszego świata dla ludzi i zwierząt. Rolnictwo i bezpieczeństwo dostaw żywności to dwa ważne aspekty bezpieczeństwa narodowego. Bez stabilnych dostaw żywności, narody mogą być zmuszone do polegania na pomocy z zewnątrz. Jednak te wysiłki wiążą się z ryzykiem, od wysokich cen importu do restrykcyjnych umów z krajami udzielającymi pomocy żywnościowej.

Naukowcy rolnicy są również odpowiedzialni za zapewnienie jakości żywności. Badają surowce pod kątem dojrzałości, stabilności i zawartości składników odżywczych. Przeprowadzają również inspekcje bezpieczeństwa i projektują programy zapewnienia jakości dla operacji przetwarzania żywności. Ponadto naukowcy zajmujący się żywnością prowadzą badania nad nowymi sposobami uczynienia żywności smaczniejszą i zdrowszą.

Podobne tematy